Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

Reposted fromFlau Flau viano-longer-kore no-longer-kore
7453 743a 500
no Bukowski znowu
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi nieodkrytymi myślami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na chwilę. Chcę Cię. Z całym ciężkim bagażem jaki nosisz. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy dzwonisz z pytaniem za ile będę gotowa. Gdy męczysz mnie swoim gadaniem. Chcę cię. Z najmniejszymi gestami. Chcę Cię ze wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój.
Reposted fromhasz hasz viahavingdreams havingdreams
natura moja jest pluszowa, lecz w środku skrywam potłuczone szkło. bawcie się ze mną ostrożnie
— ignacy karpowicz, ballady i romanse
4444 846e 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viahavingdreams havingdreams
6000 11ae
Reposted fromHypothermia Hypothermia viahavingdreams havingdreams
– Tęsknisz za nim?
– Chwilami.
– Kiedy najbardziej?
– Kiedy jestem radosna i chciałabym się podzielić z nim tym szczęściem. Kiedy jestem smutna i chciałabym się do niego przytulić. Kiedy jestem zła i chciałabym mu opowiedzieć dlaczego. Kiedy zasypiam i łapię w dłonie piękne sny. Kiedy się budzę i patrzę w niebo. Kiedy…
– Czyli tęsknisz za nim wszystkimi chwilami?
– Tak. Tęsknię za nim wszystkimi chwilami.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viacarmenluna carmenluna
0013 a4cf
Reposted fromgray gray viacarmenluna carmenluna
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
0229 92c9
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viacarmenluna carmenluna
7882 3ef6 500
Reposted fromsoftboi softboi viacarmenluna carmenluna
3703 a228
0594 efb9 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
0387 6a82 500
Reposted fromoll oll viano-longer-kore no-longer-kore
0920 1638
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
0936 d90a 500
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t
0929 edb3 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl