Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

Był jeszcze zbyt młody, aby wiedzieć, że pamięć serca unicestwia złe wspomnienia, wyolbrzymiając dobre, i że dzięki temu mechanizmowi udaje nam się znosić ciężar przeszłości
— Gabriel García Márquez – Miłość w czasach zarazy
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Nie da się wrócić do przeszłości. Nie da się naprawić tego, co zostało zniszczone. Ale można iść naprzód. Liczy się każdy krok. Każdy jest ważny.
— J.D. Robb – Świadek śmierci
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
4150 a4f7
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
4225 5de6 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Ty...ty jesteś bluszczem.Ale nie takim,który płoży się po ziemi,tylko takim,który wspina się po podporach(...)Bez podpory w zasadzie nie potrafisz istnieć.
— Renata Kosin – Bluszcz prowincjonalny
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Po prostu będę ją trzymał w ramionach, ponieważ niekiedy dotyk jest jedynym sposobem, by przekazać komuś, że troszczysz się o niego bezwarunkowo. Nie wymaga skomplikowanego, głębokiego tłumaczenia.
— Kim Holden – Franco
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viawerterowska werterowska
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viawerterowska werterowska
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viawerterowska werterowska
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viawerterowska werterowska
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viawerterowska werterowska
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Musisz zrozumieć, którym końcem igły chcesz być. Tym przywiązanym do nici czy tym, który przebija tkaninę.
— Sue Monk Kidd
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawerterowska werterowska
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viawerterowska werterowska
4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viawerterowska werterowska
4089 7091
Reposted from0 0 viawerterowska werterowska
1165 3b5d 500

blueblackdream:

Edvard Munch, Attraction I (Tiltrekning I), 1896

2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl