Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

9506 15b2 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viafuck-off fuck-off
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafuck-off fuck-off
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viafuck-off fuck-off
3565 5695 500
Reposted fromroyals royals viafuck-off fuck-off
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaxannabelle xannabelle
6649 0cdd
Reposted fromdippi dippi viaxannabelle xannabelle
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
2754 ddb8
Reposted fromiamstrong iamstrong viaxannabelle xannabelle
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
6880 6c61 500
Reposted fromCzarnyKaptur CzarnyKaptur viaselfharm selfharm

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove viaxannabelle xannabelle
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viaxannabelle xannabelle
0752 1142
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaxannabelle xannabelle
Już nie wiem sam, ile potworów pod łóżkiem mam
i czy największy z nich nie pod a na łóżku śpi.
— niedopowieści
4104 3cb9
Reposted fromitstoolate itstoolate viaxannabelle xannabelle
5287 29b1

July 09 2015

7078 85b9 500
Reposted bynothingiseverythingKurkaWyluzujradaetykimadamebutterflyrekonwalescencjamichalkoziolrenanacoffeebitchZofijaaaclementiinesmelendilusuntoallsystemsgreen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl