Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

3627 1cb7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakeepfit keepfit
5335 d7a9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
5344 0510 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
1030 2d59
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viaigafiga igafiga

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

— Napoleon Hill
Reposted frominpassing inpassing viaquotes quotes
Ten ból jest i fizyczny i psychiczny. Ten ból jest... nie do zniesienia...
Reposted fromdeadwolf deadwolf viasmutnazupa smutnazupa
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viaspes spes
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarancione arancione
9263 528e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viatbtf tbtf

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viafuck-off fuck-off
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viafuck-off fuck-off
2693 780f
Reposted fromdailylife dailylife viafuck-off fuck-off
teraz... teraz to tylko Ty. bo i po co ktoś więcej, ktoś bardziej, ktokolwiek. teraz tylko Ty i Ty, bo cała taka zatęskniona i zaczekana jestem Tobą.
Reposted fromszauklau szauklau viafuck-off fuck-off
Jedyne życie, jakie chcę, to życie z Tobą.
— Maya Banks
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viafuck-off fuck-off
9091 fecd 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafuck-off fuck-off
0006 d341 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viafuck-off fuck-off
7065 a1d7
Reposted fromchocoway chocoway viafuck-off fuck-off
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl